© Yourbrand

Delen

Met mijn Geest zal ik je schenken als een rivier, wanneer je daarin wilt baden. Baad je en je zult zijn als een nieuwe lichtdrager zegt de Heer als een gedenkteken, als een zegel en meer en licht zal van je uitgaan
- profetie Christiaan Blairon  1998 -

Beam of Light bestaat uit een groep  mensen mensen die het licht van Christus laten schijnen. Samen vormen ze een sterke lichtbundel. Beam of Light kan een kleine groep mensen zijn maar ook tot een volwaardige gemeente (Ekklesia in het Grieks) uitgroeien.

We geloven en zien dat er behoefte is aan kleine lokale gemeentes die vaak thuis plaatsvinden, in de veiligheid als een gezin. Hier kunnen mensen aanhaken, meedoen, leren en opgroeien en zo weer anderen vertellen over de Liefde van God. Want God is Liefde en Hij houdt van mensen. Op deze Beams worden mensen geholpen om in de gaven van de Geest te wandelen en een geestelijk leven te leven. Ze worden toegerust om voor Jezus te gaan en vrucht te dragen. Iedereen draagt bij, neemt zijn of haar plek in en leert zo God te dienen door elkaar te dienen. 
 

Sluit je aan bij de BEAMS en wordt zelf een lichtdrager! 

 

DE BEAMS

Binnenkort komt er een nieuwe BEAM bij

BEAM - BOXMEER

We zijn de BEAM in Boxmeer gestart. De locatie hiervoor is in het prachtige gebouw de Weijer, de Raetsingel 1. Inloop is vanaf 19:45 we starten om 20:00 uur en zijn zo rond 22:00 uur klaar. 

Je bent van harte welkom om langs te komen, tot op de BEAM. 

BEAM OF LIGHT

De Beams hebben een eigen karakter, een eigen kleur maar zijn geënt op het onderwijs van de Bijbel, geënt op de geloofsovertuigingen van FOL ministrie.  We geloven samen in wat we hier beneden uiteenzetten. We geloven dat God bedieningen geeft om de heiligen toe te rusten om samen met Jezus de roeping waardig te lopen, de race tot een goed uiteinde te volbrengen. We willen juist heel duidelijk zijn in wat we geloven en wat de Beams voor effect mogen hebben op jou en jouw omgeving. 

Wat vooral krachtig mag worden is dat de onderlinge liefde sterk zal zijn. Dat we samen optrekken, elkaar helpen waar nodig, dat we samen God de Vader leren kennen en de hoogte, de breedte en de diepte van Zijn liefde leren kennen.
Jezus heeft van God macht over alle mensen ontvangen, de macht om iedereen die U aan Hem gegeven heeft het eeuwige leven te schenken. Het eeuwige leven, dat is dat zij U (Abba Vader) kennen, de enige ware God, en Hem die U gezonden heeft, Jezus Christus. Leren om weer met God te wandelen iedere dag van je leven...zou dat niet geweldig zijn? 

De Beams zijn niet zo maar een rimpel in het water maar een impact die niet stopt! 

Feet of Light

Is gevestigd in Boxmeer (Land van Cuijk)

We komen elke zondag om 10.30 uur samen in de aula van de Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer. Check wel altijd even onze agenda.

  KVK-nummer: 86475347
RSIN: 863980466
IBAN NL23INGB 0398665338
   Stichting Feet of Light Ministries  

Stichting Feet of Light heeft een ANBI status 

Mail ons met een vraag, klik op het icoon