Delen

Part 3 - NO - BE - OF 

Niet langer een dienstknecht of slaaf van de zonde (zondige natuur) meer maar nu een slaaf van de gerechtigheid. Jezus geboren uit een vrouw, onder de wet om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Dit kopen deed Jezus met zijn eigen bloed en leven. Nu zijn wij dus kinderen van God geworden door het werk van Jezus Christus. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon en als zoon ook erfgenaam. De zonde mag niet langer meer over je heersen omdat je rechtens dood voor de zonde bent. De dood heerst niet meer over Jezus en zo ook niet over hen die hun geloof in Jezus Christus hebben gesteld. Belangrijk om te weten: Want de zonde zal over je heersen omdat je niet onder de wet maar onder de genade bent.

Spreker: Michel Blairon

Part 2 - Een priem door je oor gestoken

De wetten voor een slaaf uit het eigen volk had hele specifieke regels door God gesteld. Je kon jezelf als het ware verhuren aan een volksgenoot om te werken voor schuld of geld. Je was dan een dienaar van een meester. Dit was 6 jaar het geval maar in het zevende jaar mocht de slaaf gaan. Paulus legt heel duidelijk uit dat je door de zondige natuur een slaaf bent van de zonde. Je moet wel gehoorzamen. Zie wat Jezus doet met oog op dienaarschap en ook hoe de kerk en gelovigen daarin mogen gaan staan en bewegen. Dienen is geen slaaf zijn maar heersen als een koning

Spreker: Michel Blairon

Part 1 - Ben jij een slaaf of een zoon van God? 

Part 1 - In deze studie ga je leren wat een slaven-mentaliteit is en wat een zoon schaps-mentaliteit is. Hiervoor gaan we kijken naar de gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15. Twee zonen die beide de goede vader niet kennen, die beide een slaven mentaliteit hebben. De jongste een beeld van een zondige zoon, de oudste een beeld van een wettische religieuze zoon. Vandaag leven heel veel christenen nog steeds als slaaf terwijl ze een kind van God zijn. Leer de goede vader kennen en zie zijn ontferming voor jou, en weet wat een Zoon in het huis betekent. 
<< Download hier de bijbehorende presentatie >>

Spreker: Michel Blairon

The Fear of the Lord - iets voor vandaag?

Veel gelovigen hebben weinig tot geen besef wat de vreze des Heeren nu precies is. Het maakt weinig tot geen onderdeel uit van je leven. Het begin van Goddelijke wijsheid is juist de vreze des Heeren. Zelfs Jezus verheugde zich in de vreze des Heeren. Het is dus iets geweldigs, moois en goed. Paulus wandelde in de vreze des Heeren. Twee kenmerken van de vreze des Heeren is: je wil en je gehoorzaamheid. Leer wat de vreze des Heeren nu echt is en hoe dit werkt.
<< Download hier de bijbehorende presentatie >>

Spreker: Michel Blairon

Zorg dat je de (hemelse) Wijsheid krijgt 

Wijsheid is iets schitterends, het is het belangrijkste om te verkrijgen. Wijsheid is Christus zelf voor vandaag de dag. Waarmee is wijsheid op deze aarde eigenlijk mee te vergelijken? Jacobus zegt dat iedere goede gave van boven is. Zo is er wijsheid die van boven is en heb je helaas ook wijsheid die van beneden is en zelfs demonisch wordt genoemd. De wereld kan de wijsheid van boven niet zien of ontvangen. We kunnen niet zonder de wijsheid, we kunnen niet zonder Christus.
<< Download hier de bijbehorende presentatie >>

Spreker: Michel Blairon

Feet of Light

Is gevestigd in Oost-Brabant. 
Boxmeer

Mail ons met een vraag, klik op het icoon