© Yourbrand

Delen

Kopie van Kopie van LinkedIn Templates EP (90)

5 Bewijzen dat Jezus daadwerkelijk is opgestaan uit de dood

De geseling van Jezus was wreed...maar niet ongebruikelijk in die tijd door de Romeinen... de kruisiging van Jezus was afschuwelijk maar gebeurde met veel meer mensen in die tijd. Begraven worden was ook niet uniek...dat gebeurde zo vaak. Opwekking uit de dood was ook al voor gekomen bij Lazarus nota bene door Jezus zelf. Wat maakt het nu zo uniek is dat Jezus door de kracht van God de Vader uit de dood is opgestaan als bewijs dat Hij de Zoon van God is en de zonden heeft weggenomen. Zoals zolang al was geprofeteerd dat zou gaan gebeuren. 5 bewijzen maken de opstanding van Jezus zo uniek, groots en bijzonder...wat het voor jou en mij vandaag betekent...

Spreker: Tom de Wal

Part II - Wie luisteren er naar onze woorden en wat doen ze daar mee?

Wist je dat er veel meer personen naar onze woorden luisteren....Als voorbeeld: wanneer wij het Woord van God spreken en belijden, horen de engelen die klank en gaan daarmee aan het werk (activatie). Zonder Bijbelse waarheid zullen de engelen niets tastbaars hebben om mee te werken... Hoe belangrijk is het besef van wie er luistert en jouw eigen woorden hierbij? Benieuwd, luister dan naar deel 2: tip: luister ook eerst weer even Part I

Spreker: Estrella Blairon

Je bent uitgenodigd voor het feest van God, kom je ook?

Iedereen krijgt een uitnodiging van God om op zijn feest te komen. Jezus vertelde aan zijn discipelen waar het feest zou zijn en wat de weg erna toe was. In eerste instantie wisten ze niet waar en ook de weg wisten ze niet. Jezus zegt dan: Ik ben de weg de waarheid en het leven. Op het feest moet je wel feestkleding aandoen, je smerige kleed van zonde, schuld, schaamte en gebrek kan daar niet naar binnen. Er is maar 1 manier om naar binnen te stappen op dat feest...

Spreker: MIchel Blairon

Het geheim van geven

Geld is en blijft onder gelovigen een gevoelig topic. Geld zelf is niet neutraal, want het is of onder de hand van God of onder de hand van de duivel. Geld is geheiligd of juist vervuild. Geldzucht is waar veel mensen onder gebukt gaan, en is de bron van al het kwaad. Geld is een dienaar en in de juiste handen een krachtig middel tot goede werken. Geld is zelf het eerste leergebied bij God, waarom eigenlijk? Leer het principe van zaaien en oogsten. Deze preek alleen luisteren als je graag het geheim van geven wilt ontdekken. 

Spreker: Karsten flierman

Genade is liefde in actie

Genade is liefde in actie. Genade komt uitsluitend vanuit God naar een gevallen wereld, de verloren mens. Genade is geen doctrine maar God zelf die genade en waarheid kwam brengen. De rijkdom van Gods genade is overweldigend en niet te bevatten zo mooi. leven uit en door genade is een hele andere beleving die maar weinig lijken te snappen. Als ik zwak ben.. dan...... 

Spreker: Michel blairon

U dan Jezus, wat gaat u nu zeggen?

De wet is onbuigzaam, inflexibel, doet wat het moet doen.. Gij zult niet... Op een dag brachten de Farizeeërs een vrouw bij Jezus die op overspel wat betrapt. Ze wisten wat de wet zou doen... alleen niet precies wat de reactie zou zijn vanuit de Genadige. Niemand kent God, of heeft Hem ooit gezien, behalve de Zoon van God die helemaal 1 met Hem is. Niemand is instaat om de gehele wet te houden, je kan de hele Bijbel bestuderen maar God nog steeds niet kennen. De Farizeeërs luisterde aandachtig, in doodste stilte om wat de Jezus zou gaan zeggen... 

Spreker: Marcel gaasenbeek

Part 4 - Jezus heeft 3 gebieden voor de mens herstelt en verbetert

Door de zondeval verloor Adam op 3 gebieden. Zijn leven, zijn autoriteit en rijk, zijn gemeenschap met God. De mens werd een spotkoning, volledig bezig met zichzelf en het uitbuiten van de aarde. Pilatus zei het zeer toepasselijk: 'Zie de mens', toen Jezus zijn plaats innam geslagen, gegeseld, bespuugd, met een doornenkroon gekroond. Jezus heeft voor de mens de drie gebieden weer herstelt maar daar een verbetering t.o.v. de eerste situatie in aangebracht. Als God iets doet is het altijd beter dan het was.

Spreker: MIchel Blairon

Part 3 - De 7 kernmerken van een waar evangelie

Het Evangelie is waar, 100% zuiver en niet door mensen bedacht, bevat dus geen leugens of halve waarheden of vanuit een gebroken of gevallen natuur bedacht. Het is of uit God of uit een mens. Het is 100% waarachtig of besmet met leugens. De boodschapper die het brengt heeft een goed getuigenis of een leven met corruptie en verkeerde handelingen. Het geeft leven of dood. M.a.w. maak voor jezelf de keuze of het is waar of het is niet waar.

Spreker: MIchel Blairon

Part I - Het fundament voor School of the mouth

We struikelen allemaal wel eens over onze eigen tong. We letten niet op wat we zeggen en hoe we het zeggen. Echter er zijn veel partijen (God, Jezus, ...) die luisteren naar wat wij zeggen. Wie goede dagen wil zien moet zijn tong weten in bedwang te houden. Waarom eigenlijk? ...en wat maakt het uit als ik eens even lekker los ga op de tong.

Spreker: Estrella Blairon

Part 2 - A.u.b. nooit niet het evangelie mixen is dodelijk

Wees geen lauwe christen werd er altijd gezegd. Nee, wees liever heet of koud. Maar waar gaat dit dan precies over? Het nieuwe verbond is gekomen door het werk van Jezus Christus. Het onderricht van Jezus was van de Vader, het onderricht van Paulus was niet door een mens maar door openbaring van Jezus persoonlijk aan hem. Wij hebben de brieven.. wat is dan de kernboodschap hiervan? Waar maakte Paulus zichzelf zo hard voor dat hij zelfs tegen zijn broeders zei: 'wie heeft jullie betoverd" kortom Paulus had maar 1 evangelie, dat van Jezus Christus en Die gekruisigd, te vertellen.

Spreker: MIchel BlAIRon

Geloof spreekt zegen

Geloof is vertrouwen op wat God zegt, en wij met hem in dezelfde lijn kunnen spreken. Immers wij zijn naar het beeld van God gemaakt. God sprak het Rhema Woord. Dat Woord van God keert nooit ledig terug. Het werd op papier vastgelegd door openbaring van de Geest van God als het Logos Woord van God. Aan ons de schone taak om dat zelfde Woord weer Rhema te maken en het niet ledig te laten terugkeren.

Spreker: Karsten Flierman

Dienstbaarheid is een uiting van liefde

Jezus gaf eens deze uitleg over het liefhebben: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En heb uw naaste net zo lief als uzelf. Dat is voor ieder oprecht mens niet te doen als we eerlijk zijn. Jezus liet ons zien om in hem te verblijven en je eerst door God lief te laten hebben en ervaren hoeveel God jou vergeven heeft. Vanuit die liefde kun je anderen liefhebben en dat uit zich in dienstbaarheid. Kurt Devos vertelt zijn reis hierin en ook hoe dit voor hem veranderend is geweest.

Spreker: Kurt Devos

Gods stem verstaan

Zo veel mensen vragen zichzelf af hoe ze de stem van God kunnen verstaan. Estrella vertelt in heldere taal hoe dit precies werkt en welke stappen je mag zetten om zo steeds meer vertrouwen en verlangen naar de stem van God te krijgen. Praten is gebaseerd op een relatie, de vraag is: 'koester jij de relatie met God?'

Spreker: ESTRELLA Blairon

De emotionele vijand - SCHULD

Hoeveel mensen lopen niet met schuld op hun bewustzijn. Weten wat ze fout hebben gedaan aan anderen, zichzelf. Deze schuld is een last die verrekend moet worden. Hun hart veroordeeld hen omdat ze daar geheimen bewaren. Belijden is geen spelletje tussen jou en God, iets wat zich keer op keer herhaald. Het wordt tijd om de schuld te vereffenen met de persoon waar het om gaat. Belijden moet een krachtige doorwerking hebben dat je je hiervan afkeert. Breng de geheimen aan het licht en kom vrij van de emotionele vijand schuld

Spreker: Michel Blairon

De reis die we samen met God maakte

Alle belangrijke stapjes in het leven maak je alleen of met God samen. Deze stapjes zijn altijd een reis van je hart. Het legt namelijk zaken bloot, zoals angsten, frustraties, ongeloof. Luister naar de reis die ik en Estrella maakte om te komen op de plek van bestemming. Is God zo betrokken bij ieder detail van je leven?

Spreker: Michel Blairon

God regelt het super goed

Complete vergeving voor al je zonden (gewassen) (1-joh 1-7), psalm 51:9)  
Geest van God ontvangen (roept Abba Vader) (rom 8:15)
Nieuwe natuur (hemels DNA) / nieuwe schepping (2 Kor 5:17)
Kind van God, God is nu je Vader, Jezus je broer (Joh 20:17)
Je bent een heilige, nooit meer anders… (Heb 2:11)
Eeuwige leven (geen ziekte/dood meer) (1 joh 5:13)
Zegen (i.p.v. allerlei soorten vloek) (Galaten 3:13-14)

Spreker: Michel Blairon

Dopen met geestelijk hemels water

Geen enkel mens kan zichzelf t.o.v. God redden. De mens is door de zondeval kansloos om zichzelf opnieuw heilige ne rechtvaardig te maken. God alleen moest dit werk verrichtten, Hij alleen heeft ons gered! God Gaf ons Zijn eigen Goddelijke natuur door het geestelijke waterbad. Ik stierf als 'oude' mens en werd de nieuwe hemelse mens. En door de Geest van God is deze wassing ons deel geworden.

Spreker: Michel Blairon

Het is volbracht - perfect geregeld

Aan het kruis riep Jezus 'HET IS VOLBRACHT', Tetelestai wat het Hebreeuws is voor het is compleet. Op drie levels heeft Jezus het compleet afgerond: 1:zakelijk de schuld is betaald (de schuld aan de zonde is volledig betaald), er is zelf een overbetaling geweest, voor 2 en 3 luister de preek. God heeft het werk perfect gedaan, God heeft al het werk gedaan, Hij deelt zijn eer met niemand. Het was God die zich met de wereld verzoende. Wij smeken je laat je met God verzoenen.

Spreker: Michel Blairon

De kernboodschap van Pasen, sta op Mijn Zoon 

Wat is nu echt de kernboodschap van het paasfeest dat we vieren, weten we dit eigenlijk nog wel? En.. is het belangrijk om dit te weten? De grootste happening in de geschiedenis van de mensheid kan geruisloos aan je voorbij gaan. Wist je dat God ook een droom heeft en nog steeds die droom aan het verwezenlijken is, ook vandaag de dag? Dan is daar de derde dag, de opstanding uit de doden... een histories event, een fictie, een complot theorie of de waarheid.

Spreker: Michel Blairon

Wees niet bezorgd, met je hoofd in de hemel en je voeten op de aarde

Wees niet bezorgd, of maak je geen zorgen is iets wat vandaag heel veel mensen toch doen. Hoe komt dat eigenlijk dat wij zoveel zorgen maken? Mensen maken zich vooral druk om twee dingen: Gezondheid en financiën. De Bijbel noemt dit eten en drinken en kleding. Waarom maakte Jezus zich eigenlijk nooit zorgen terwijl Hij voor zorgelijke situaties stond. Leer hoe Jezus hiermee omging en zo ook jij dit kan doen.

Spreker: Michel Blairon

Feet of Light

Is gevestigd in Boxmeer (Land van Cuijk)

We komen elke zondag om 10.30 uur samen in de aula van de Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer. Check wel altijd even onze agenda.

  KVK-nummer: 86475347
RSIN: 863980466
IBAN NL23INGB 0398665338
   Stichting Feet of Light Ministries  

Stichting Feet of Light heeft een ANBI status 

Mail ons met een vraag, klik op het icoon