Delen

De HEER doet niets zonder dat Hij zijn plan heeft onthuld aan zijn dienaren, de profeten
- Amos 3:7 -

The God of Glory

Het getal 20 staat voor verlossing. Het getal 22 staat voor de Gods licht, Gods goedheid, Gods heerlijkheid. 2022 is een profetisch bijzonder jaar.

Gods stem leren verstaan

Kunnen we allemaal!

Gods stem verstaan
God is een sprekende God. Hij wil met ons communiceren. De belofte in de Bijbel is dat Zijn schapen de stem van de Herder zullen (her)kennen. God wil ons Zijn verlangens en plannen kenbaar maken zodat wij in Zijn goede werken kunnen wandelen en op onze bestemming zullen komen. Daar waar Hij ons voor roept, bekwaam maakt en uitzendt.

Boven alles wil God een relatie met ons en hoe zou een relatie écht kunnen functioneren zonder communicatie? Aan ons de mogelijkheid en de groei om Gods stem te leren verstaan en te leren onderscheiden van de andere stemmen die ook kunnen spreken. Denk hierbij aan jezelf (eigen verlangens, je wil, je denken; kortom de stem van je eigen ziel) maar ook de tegenstander die zijn leugens kan influisteren.
We hebben dus tools nodig om te kunnen onderscheiden en we moeten hierin geoefend raken.

Veracht de profetieën niet
1 Thessalonicenzen 5:20 veracht de profetieën niet, maar toetst alles en behoudt het goede.
Gods Woord roept ons op om de profetieën niet te verachten en het profeteren niet te belemmeren.
Maar om alles te toetsen en het goede te behouden. Profeteren in het nieuwe testament is vooral gericht om te bemoedigen, op te bouwen en aan te sporen.

Profeteren in het oude testament had een andere functie want de Profeet was daar de enige die de

stem van God vertegenwoordigde naar het volk toe. Als hij dat niet goed deed, dan kon een heel volk de verkeerde kant opgaan en zo Gods plan mislopen. De verantwoording was dus heel groot.

Nu kunnen alle gelovigen de Heilige Geest zelf verstaan en functioneert profetie dus in een ander

daglicht. Het is nu veel meer gericht op bevestiging (van wat je zelf al hebt gehoord van de Heilige
Geest), van bemoediging (als je zelf even het zicht bent kwijtgeraakt), van opbouw (je sterk maken in je identiteit én autoriteit) en van aansporing (om dichtbij God te blijven, in Zijn liefde en genade en Zijn stem te blijven zoeken en gehoorzamen).

Nu ben je als kind van God zelf in staat om een profetie te kunnen toetsen. Toetsen van profetie is

een Bijbelse opdracht. Een profetie is pas een profetie als deze door jou (samen met de Heilige
Geest) is getoetst én aanvaard als een Woord van God voor jou.
Gods stem leren verstaan is noodzakelijk om op jouw bestemming te komen.

Het profetische woord is onmisbaar in de tijd waarin wij leven. God laat door zijn profeten zien wat er komt, wat er nu aan de hand is, welke stappen de gemeente mag maken voor het seizoen dat eraan komt. Een kerk zonder de profetische bediening is eigenlijk blind, mist richting en mist het onderkennen van het seizoen.

Dankzij de profeten hebben we inzicht in wat God aan het doen is en wat Hij van ons vraagt.  

 

Feet of Light

Is gevestigd in Oost-Brabant. 
Vierlingsbeek 

Mail ons met een vraag, klik op het icoon