Delen

Kopie van Kopie van LinkedIn Templates EP (89)

1Johannes 1:9 - Hoe zit het nu precies?

Misschien wel eens van de meest besproken verzen uit het nieuwe testament. Een vers waar hele doctrines op zijn gemaakt, waar volksstammen bij zweren dat je dit moet doen want anders kan je je redding verliezen. Wel voor de christen niet voor de christen. Dit vers heeft menig kerk doen schudden en afgebroken zien worden. Waarom eigenlijk? Het staat er toch duidelijk.

Luister en leer de betekenis van 1 John 1 vers 9

Spreker: Michel Blairon

Het geheim van het bloed aan de deurpost

In deze aflevering kijken we naar een bijzondere handeling om de deurpost bovenkant en de beide zijkanten met bloed in te smeren. De tiende plaag kwam eraan en alle eerstgeborenen zouden komen te sterven. God ging langs samen met een engel des doods, en als er bloed op de posten was te vinden ging de engel des doods hieraan voorbij. God zocht naar een bepaald beeld. Dit bloed was van het offerlam dat de mensen moesten slachten, een beeld verwijzend naar het lam van God zelf dat eeuwen later zou verschijnen. Echter op de deur verscheen nog iets anders, iets heel bijzonder, dat geeft de deur weer een mooie dimensie...

Spreker: Michel Blairon

Part 3 - NO - BE - OF 

Niet langer een dienstknecht of slaaf van de zonde (zondige natuur) meer maar nu een slaaf van de gerechtigheid. Jezus geboren uit een vrouw, onder de wet om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Dit kopen deed Jezus met zijn eigen bloed en leven. Nu zijn wij dus kinderen van God geworden door het werk van Jezus Christus. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon en als zoon ook erfgenaam. De zonde mag niet langer meer over je heersen omdat je rechtens dood voor de zonde bent. De dood heerst niet meer over Jezus en zo ook niet over hen die hun geloof in Jezus Christus hebben gesteld. Belangrijk om te weten: Want de zonde zal over je heersen omdat je niet onder de wet maar onder de genade bent.

Spreker: Michel Blairon

Part 2 - Een priem door je oor gestoken

De wetten voor een slaaf uit het eigen volk had hele specifieke regels door God gesteld. Je kon jezelf als het ware verhuren aan een volksgenoot om te werken voor schuld of geld. Je was dan een dienaar van een meester. Dit was 6 jaar het geval maar in het zevende jaar mocht de slaaf gaan. Paulus legt heel duidelijk uit dat je door de zondige natuur een slaaf bent van de zonde. Je moet wel gehoorzamen. Zie wat Jezus doet met oog op dienaarschap en ook hoe de kerk en gelovigen daarin mogen gaan staan en bewegen. Dienen is geen slaaf zijn maar heersen als een koning

Spreker: Michel Blairon

Part 1 - Ben jij een slaaf of een zoon van God? 

Part 1 - In deze studie ga je leren wat een slaven-mentaliteit is en wat een zoon schaps-mentaliteit is. Hiervoor gaan we kijken naar de gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15. Twee zonen die beide de goede vader niet kennen, die beide een slaven mentaliteit hebben. De jongste een beeld van een zondige zoon, de oudste een beeld van een wettische religieuze zoon. Vandaag leven heel veel christenen nog steeds als slaaf terwijl ze een kind van God zijn. Leer de goede vader kennen en zie zijn ontferming voor jou, en weet wat een Zoon in het huis betekent. 
<< Download hier de bijbehorende presentatie >>

Spreker: Michel Blairon

The Fear of the Lord - iets voor vandaag?

Veel gelovigen hebben weinig tot geen besef wat de vreze des Heeren nu precies is. Het maakt weinig tot geen onderdeel uit van je leven. Het begin van Goddelijke wijsheid is juist de vreze des Heeren. Zelfs Jezus verheugde zich in de vreze des Heeren. Het is dus iets geweldigs, moois en goed. Paulus wandelde in de vreze des Heeren. Twee kenmerken van de vreze des Heeren is: je wil en je gehoorzaamheid. Leer wat de vreze des Heeren nu echt is en hoe dit werkt.
<< Download hier de bijbehorende presentatie >>

Spreker: Michel Blairon

Zorg dat je de (hemelse) Wijsheid krijgt 

Wijsheid is iets schitterends, het is het belangrijkste om te verkrijgen. Wijsheid is Christus zelf voor vandaag de dag. Waarmee is wijsheid op deze aarde eigenlijk mee te vergelijken? Jacobus zegt dat iedere goede gave van boven is. Zo is er wijsheid die van boven is en heb je helaas ook wijsheid die van beneden is en zelfs demonisch wordt genoemd. De wereld kan de wijsheid van boven niet zien of ontvangen. We kunnen niet zonder de wijsheid, we kunnen niet zonder Christus.
<< Download hier de bijbehorende presentatie >>

Spreker: Michel Blairon

Feet of Light

Is gevestigd in Oost-Brabant, Boxmeer 

  KVK-nummer: 86475347
RSIN: 863980466
IBAN NL23INGB 0398665338
   Stichting Feet of Light Ministries  

Stichting Feet of Light is in aanvraag van de ANBI

Mail ons met een vraag, klik op het icoon