© Yourbrand

Delen

Geven/Partnerschap!

Vereer de HEER met al je bezit, met de eerstelingen van heel je opbrengst, dan zullen je schuren gevuld worden met overvloed en je perskuipen overlopen van nieuwe wijn.

We geloven in het geven van tienden. Tienden behoren aan de Heer gegeven te worden. Geld is als zaad zegt de Bijbel. Je zaait dit in goede grond zodat het oogst kan opleveren. In en met het geven van tienden zitten enorme beloftes verbonden. Het principe van tienden is een hemels wetmatigheid. Je verbindt als het ware je geld aan de hemels economie. Het 10de gedeelte staat garant voor het geheel de overige 90%. Op deze manier is je geld geheiligd. 

De Bijbel geeft de opdracht om tienden naar het voorraadhuis/voorraadkamer te brengen (Mal. 3:10). Deze voorraadkamers waren plaatsen in de tempel waar de tienden en heffingen werden opgeslagen zodat de Levieten (de priesters die fulltime God dienden) daarvan betaald konden worden (Neh. 10:39-40, 12:44, 13:12). 

Heeft God mijn geld nodig.. Hij heeft toch straten van goud? Hier op aarde is alles al van God, alle rijkdom is van de Heer. Alles op aarde ligt onder de vloek en om dit te heiligen (heiligen betekent apart zetten) is het aan de Heer te geven in geloof dat Hij zal vermenigvuldigen. Geven doe je vanuit een openbaring (het is geen moeten) en passie (jouw hart) dat God voor je zal zorgen in al je noden. 

1: Tienden zijn een vorm van aanbidding, je eert God met je inkomen.
Door het geven van de tienden zet je God op de eerste plek. Je zegt: 'God ik heb alles vandaag de dag aan u te danken, alles wat ik heb, alles wat ik vandaag bezit,  U geeft , U geeft overvloedig, alles is van U' 

2: Door het geven van tienden ontsluit je de zegen van God
God wil niet dat we gebrek hebben maar dat we in alles voldoende hebben en zelfs rijkelijk kunnen geven aan allerlei werk/bedieningen etc. De sleutel om van God te ontvangen is altijd door geloof. Geloof komt door het horen van het Woord van Christus. Geloof heeft actie nodig, een beweging.. zo is het ook met geven. Het is een handeling vanuit jou naar God in geloof. God zegt, beproef Mij maar op het gebeid van financiën.   

3: Door het geven van tienden beschermen we onszelf. 
God belooft dat hij de kaalvreter (beeld van de boze, de rover) zal bestraffen zodat onze oogst niet ten gronde gaat. God beschermt de oogst en daarmee de uitkomst. Alles heeft een wetmatigheid ook in de geestelijke wereld. Het roven van je oogst terwijl dit geheiligd is, kan niet plaatsvinden.   

Partner mee, bouw mee aan Feet of light. Je zaait in Gods koninkrijk en wordt je medearbeider in de bediening en deel je ook mee in de vrucht (oogst) van deze bediening. 

Land van Cuijk
Bouw mee aan Gods Koninkrijk In het Land van Cuijk

Deel mee in de oogst

IMG 0361

Bouw je mee aan de missie van Feet of Light?
Geven kan je door een eenmalige gift, of maandelijks over te maken naar de volgende bankgegevens: 

ING Bank: NL 23 INGB 0398665338 -
Stichting Feet of Light Ministries.
Of scan de QR code hiernaast. 

 Feet of Light heeft een ANBI status, giften zijn aftrekbaar 

ANBI gegevens

                               Tienden

Kan ik mijn tienden aan Feet of Light geven? Ja dat kan!
De Bijbel geeft de opdracht om tienden naar het voorraadhuis/voorraadkamer te brengen (Maleachi 3:10).Deze voorraadkamers waren plaatsen in de tempel waar de tienden en heffingen werden opgeslagen zodat de Levieten (de priesters die fulltime God dienden) daarvan betaald konden worden (Neh. 10:39-40, 12:44, 13:12).
Door uw tienden aan Feet of Light te geven zet u mensen en middelen vrij om Gods Koninkrijk uit te bouwen. 

Klik hier om eerst meer te weten over tienden.

De voorziening van God!

Door onwetendheid en ongeloof leven weinig christenen in overvloed en voorspoed. Toch is leven in Gods voorspoed voor iedere christen weggelegd. Jezus ging ervoor aan het kruis. Hij betaalde niet alleen de prijs voor onze vergeving, genezing en bevrijding, maar zorgde er ook voor dat we in voorspoed kunnen leven. Die voorspoed dient een hoger doel: de bouw van Gods Koninkrijk op aarde. God zegent ons, zodat wij anderen tot zegen kunnen zijn.

Om die voorspoed in je leven te ervaren is het belangrijk om te ontdekken hoe Gods economie werkt. In dit boek tref je 14 Bijbelse principes aan: wetmatigheden met betrekking tot Gods economie. Ze brengen de stroom van zegen in je leven op gang.
Klik hier om te bestellen.

De Heer zegent jou!

Luister naar dit lied waarin de zegen van de Heer over jou wordt gezongen. Laat de woorden rustig inzinken. Hij geeft jou vrede! Ja zelfs nu in een wereld die steeds verder afglijdt. Waar angst en onrust de boventoon voeren. De Heer is er, altijd. 

Heer ik heb u nodig

En aan de andere kant roept mijn ziel om hulp. Hulp om door dit leven door te komen om een toekomst te zien, geloof en hoop te houden. Mijzelf vasthouden aan iets wat onwankelbaar is en groter dan ik: aan Hemzelf.

Feet of Light

Is gevestigd in Boxmeer (Land van Cuijk)

We komen elke zondag om 10.30 uur samen in de aula van de Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer. Check wel altijd even onze agenda.

  KVK-nummer: 86475347
RSIN: 863980466
IBAN NL23INGB 0398665338
   Stichting Feet of Light Ministries  

Stichting Feet of Light heeft een ANBI status 

Mail ons met een vraag, klik op het icoon