© Yourbrand

Delen

Kopie van Kopie van LinkedIn Templates EP (89)

Part 1 - Er Is geen ander evangelie niet in soort of vorm.

De boodschap van God de Vader aan Zijn Zoon Jezus, die de apostel Paulus door openbaring het geheimenis te horen kreeg en dit weer in zijn brieven heeft opgeschreven, waarna wij de openbaring krijgen. Paulus laat heel erg duidelijk zien dat er geen ander evangelie is. We behandelen Galaten 1:6-7 en leren hier het verschil tussen het Griekse woordje Heteros en Allos.

Spreker: Michel Blairon

Israël is het land van God, stop met het verdelen hiervan

Het was God die een man koos, Abraham. Het was God die een land koos, het beloofde land, Israël. De kleinzoon van Abraham, Jacob werd voor het eerst Israël genoemd. God beloofde dat zijn nageslacht (volk Israël) na 430 jaar slavernij het land in bezit zou nemen. Alle landen die er claims op leggen of het verdelen ondervinden allemaal verlies. De ware strijdt vindt in de geestelijke wereld plaats, wij zien de aardse werkelijkheid. Haat tegen de Joden.. de reden erachter zien veel mensen niet.

Spreker: Michel Blairon

Avondmaal - impact op 3 gebieden

Op een hele krachtige wijze legt Karsten uit wat het avondmaal nu precies inhoudt. Vergeleken met de maaltijd in het oude testament (Pesach maal) en het veel betere verbond waar wij vandaag onder zitten. Het avondmaal dat wij nu vieren moet wel een enorme zegen bevatten waar veel christen niet of nauwelijks vanaf weten. Leer wat avondmaal nu echt is en de rijke zegen die God hieraan verleent

Spreker: Karsten Flierman

Weg van herstel - verbreken van trauma's

Gideon en Jennifer Hamerpagt zijn getrouwd hebben drie kinderen en een krachtige bediening. God heeft heb gegrepen om de zwakke, gebroken, gevangenen mensen naar de weg van herstel te brengen.
Ze gaan verder waar de reguliere hulpverlening stopt. Ze gaan samen met de kracht van God voor lichamelijke en geestelijk herstel, ja diepe blijvende herstel. Luister en genees van wonden en trauma's uit het verleden.

Spreker: Gideon Hamerpagt

Het mosterdachtige zaadje - Part 2

Het is de liefde die het geloof zijn kracht geeft. Vaak vergeten mensen als ze naar bedienaars kijken en zien wonderbaarlijke dingen dat ze onder de indruk van hun geloof zijn. Echter is het de intimitiet en de liefde van de Vader dat ons aanvuurt Hem te geloven. Hun geloof is gevormd door de gehoorzaamheid en tijd met God persoonlijk

Spreker: Michel Blairon

1Johannes 1:9 - Hoe zit het nu precies?

Misschien wel eens van de meest besproken verzen uit het nieuwe testament. Een vers waar hele doctrines op zijn gemaakt, waar volksstammen bij zweren dat je dit moet doen want anders kan je je redding verliezen. Wel voor de christen niet voor de christen. Dit vers heeft menig kerk doen schudden en afgebroken zien worden. Waarom eigenlijk? Het staat er toch duidelijk.

Luister en leer de betekenis van 1 John 1 vers 9

Spreker: Michel Blairon

Het geheim van het bloed aan de deurpost

In deze aflevering kijken we naar een bijzondere handeling om de deurpost bovenkant en de beide zijkanten met bloed in te smeren. De tiende plaag kwam eraan en alle eerstgeborenen zouden komen te sterven. God ging langs samen met een engel des doods, en als er bloed op de posten was te vinden ging de engel des doods hieraan voorbij. God zocht naar een bepaald beeld. Dit bloed was van het offerlam dat de mensen moesten slachten, een beeld verwijzend naar het lam van God zelf dat eeuwen later zou verschijnen. Echter op de deur verscheen nog iets anders, iets heel bijzonder, dat geeft de deur weer een mooie dimensie...

Spreker: Michel Blairon

Part 3 - NO - BE - OF 

Niet langer een dienstknecht of slaaf van de zonde (zondige natuur) meer maar nu een slaaf van de gerechtigheid. Jezus geboren uit een vrouw, onder de wet om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Dit kopen deed Jezus met zijn eigen bloed en leven. Nu zijn wij dus kinderen van God geworden door het werk van Jezus Christus. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon en als zoon ook erfgenaam. De zonde mag niet langer meer over je heersen omdat je rechtens dood voor de zonde bent. De dood heerst niet meer over Jezus en zo ook niet over hen die hun geloof in Jezus Christus hebben gesteld. Belangrijk om te weten: Want de zonde zal over je heersen omdat je niet onder de wet maar onder de genade bent.

Spreker: Michel Blairon

Part 2 - Een priem door je oor gestoken

De wetten voor een slaaf uit het eigen volk had hele specifieke regels door God gesteld. Je kon jezelf als het ware verhuren aan een volksgenoot om te werken voor schuld of geld. Je was dan een dienaar van een meester. Dit was 6 jaar het geval maar in het zevende jaar mocht de slaaf gaan. Paulus legt heel duidelijk uit dat je door de zondige natuur een slaaf bent van de zonde. Je moet wel gehoorzamen. Zie wat Jezus doet met oog op dienaarschap en ook hoe de kerk en gelovigen daarin mogen gaan staan en bewegen. Dienen is geen slaaf zijn maar heersen als een koning

Spreker: Michel Blairon

Part 1 - Ben jij een slaaf of een zoon van God? 

Part 1 - In deze studie ga je leren wat een slaven-mentaliteit is en wat een zoon schaps-mentaliteit is. Hiervoor gaan we kijken naar de gelijkenis van de verloren zoon in Lucas 15. Twee zonen die beide de goede vader niet kennen, die beide een slaven mentaliteit hebben. De jongste een beeld van een zondige zoon, de oudste een beeld van een wettische religieuze zoon. Vandaag leven heel veel christenen nog steeds als slaaf terwijl ze een kind van God zijn. Leer de goede vader kennen en zie zijn ontferming voor jou, en weet wat een Zoon in het huis betekent. 
<< Download hier de bijbehorende presentatie >>

Spreker: Michel Blairon

The Fear of the Lord - iets voor vandaag?

Veel gelovigen hebben weinig tot geen besef wat de vreze des Heeren nu precies is. Het maakt weinig tot geen onderdeel uit van je leven. Het begin van Goddelijke wijsheid is juist de vreze des Heeren. Zelfs Jezus verheugde zich in de vreze des Heeren. Het is dus iets geweldigs, moois en goed. Paulus wandelde in de vreze des Heeren. Twee kenmerken van de vreze des Heeren is: je wil en je gehoorzaamheid. Leer wat de vreze des Heeren nu echt is en hoe dit werkt.
<< Download hier de bijbehorende presentatie >>

Spreker: Michel Blairon

Zorg dat je de (hemelse) Wijsheid krijgt 

Wijsheid is iets schitterends, het is het belangrijkste om te verkrijgen. Wijsheid is Christus zelf voor vandaag de dag. Waarmee is wijsheid op deze aarde eigenlijk mee te vergelijken? Jacobus zegt dat iedere goede gave van boven is. Zo is er wijsheid die van boven is en heb je helaas ook wijsheid die van beneden is en zelfs demonisch wordt genoemd. De wereld kan de wijsheid van boven niet zien of ontvangen. We kunnen niet zonder de wijsheid, we kunnen niet zonder Christus.
<< Download hier de bijbehorende presentatie >>

Spreker: Michel Blairon

Feet of Light

Is gevestigd in Boxmeer (Land van Cuijk)

We komen elke zondag om 10.30 uur samen in de aula van de Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer. Check wel altijd even onze agenda.

  KVK-nummer: 86475347
RSIN: 863980466
IBAN NL23INGB 0398665338
   Stichting Feet of Light Ministries  

Stichting Feet of Light heeft een ANBI status 

Mail ons met een vraag, klik op het icoon