Home
Contact
Aanmelden

Delen

En hoe zullen zij prediken, indien zij niet gezonden worden?
Zoals geschreven staat: Hoe liefelijk zijn de voeten van degenen, die vrede brengen, die het goede nieuws verkondigen
- Romeinen 10:15 -

Hier vind je meer informatie over wie wij zijn, wat we geloven en waar we voor staan. Leuk om wat meer over ons te lezen, maar weet dat in FOL ministries maar 1 God centraal staat, die uit drie personen bestaat:

God de Vader. Hij is onze hemelse Abba (vader), een Vader die zorgzaam is, geduldig, krachtig en Zijn kinderen helpt naar volwassenheid in dit leven en het leven wat gaat komen. 
Jezus, de Zoon van God
. Hij is de (enige) weg de (absolute) waarheid en het (echte) leven! Dankzij Hem hebben wij een relatie met God de Vader gekregen. 
God de Heilige Geest. Hij is namens Jezus gestuurd door de Vader om ons te helpen, te troosten, te leiden, tot bekering te brengen en ons te veranderen naar het beeld van God, naar de nieuwe mens.    

Dankzij het werk van Jezus hebben we een toekomst en een absolute zekerheid in dit leven en het leven wat komt na de dood.  


Als antwoord op alles wat we meemaken in het leven is Jezus het begin en het einde. Het is onze passie om aan anderen te vertellen wie Jezus is en wat Hij voor jou heeft gedaan. Religie is niet hetzelfde als relatie, en wij mogen God leren kennen vanuit een liefdevolle relatie.
 

Engelen zingen mee

Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Waar je blij van wordt, dat straalt van je af. Wat echt is, wil je koesteren.
Jesus is the real deal!
 

Onstaan van FOL

Michel & Estrella Blairon

Als je achterom kijkt, zie je de rijke stappen die je in het leven hebt mogen zetten. Stappen door dalen en stappen over toppen. Daardoorheen zie je de hand van God die je stuurt en aanmoedigt Hem te geloven en te volgen. Je groeit op in kerken, onder bedieningen om uiteindelijk volwassen te worden en Hem te volgen. Deze rijke erfenis  gebruikt God om je eigen plekje in de wijngaard in te nemen. Vanaf het begin dat we tot geloof zijn gekomen, ervoeren we passie om God te dienen. Dat begon al in jeugdkerken, conferenties (Ronduit) en in  gemeentes.

In 2005 kwamen we in aanraking met de boodschap van genade en vanaf 2010 werden we als voorgangers ingezegend op een locatie in Nederland. We zijn leiders in gemeentes geweest, op zendingsreizen gegaan naar verschillende landen (Brazilië, Israël, Suriname, Roemenië, Polen, Oeganda, Hongarije) En ruim 8 jaar samen voorgangers geweest waarvan 6 jaar toegewijd aan dezelfde locatie.

In 2020 ontvingen we de blauwdruk van wat je hier nu mag lezen en zien: Feet of Light ministries.

FOL staat voor het brengen van licht, beeld van Jezus Christus, beeld van het Evangelie, Licht dat komt van God zelf.
In 2020 riep God ons alles los te laten en Hem te volgen in dit nieuwe avontuur, naar een nieuwe plek en in een nieuwe bediening.

'Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood werden door het licht beschenen.’ - Matteüs 4:16  

Wat heeft impact op ons gehad?

God werkt op geloof 

De boodschap van Geloof

Vanaf januari 2020 volgen wij de parttime Bijbelschool van Frontrunners. Iedere maandagavond les van krachtige en inspirerende docenten. Naast opbouwend onderwijs hebben we ook veel plezier. Tom de Wal heeft de bediening van God gekregen om geloof terug te brengen in de kerk. Christenen worden niets voor niets gelovigen genoemd! Meer weten over de boodschap van geloof, klik dan hier.

Gospel of Grace 

Grace is not a doctrine but a person!

Marcel & Cody

Van 2005 tot en met 2020 zijn we betrokken geweest bij Jong en Vrij, sinds 2018 Redemption church genoemd. Deze bediening stond onder leiding van Marcel en Cody Gaasenbeek, voorgangers van J&V. Onder hun leiding hebben we de genade mogen leren kennen en zijn we opgegroeid sterk op dat fundament van genade. Het fundament (cursus) wat Marcel heeft opgezet/gegeven is een onmisbaar gedeelte van ons geloofsleven geworden. 

We hebben mogen groeien en mogen leren over bedieningen. We hebben ons bezig gehouden met de inrichting van samenkomsten, maken van zendingsreizen, waaronder meerdere keren naar Israël. We zijn hen, in het bijzonder, en Jong en Vrij dankbaar voor het verleden en verder uitdelen richten de toekomst. Meer weten klik dan hier.  

De boodschap van Genade

In 2005 leerden we de boodschap van Gods genade kennen. Een boodschap die vanuit Singapore wordt gepredikt door Joseph Prince, senior pastor van New Creation Church. De boodschap die vooral gaat over het volbrachte werk van Jezus, de gerechtigheid en de liefde van God.
Een goed boek dat in Nederland is te verkrijgen heet: "bestemd voor overwinning", meer over de boodschap van Genade weten? Klik dan hier. 

Israël

Het beloofde land van God

"Israël my Glory"

Wandelen in de voetstappen van Jezus

In dit land gaat de Bijbel voor je leven. Een persoonlijke wandeling door het beloofde land. 

Het doorkruisen van het land van Noord naar Zuid, het bezoeken van de Golan hoogte, Caesaea Philippi, de waterval van Banyas zien, een bezoek aan Kapernaüm, het meer van Tiberias (Galilea) zien waar Jezus veel wonderen en tekenen deed. Op de 'Jezus boot' meevaren om te ontdekken waar Jezus over het water liep. Je krijgt bewondering voor de schoonheid van het land en welke Bijbelse verhalen zich waar hebben afgespeeld. Een enorme verrijking.

Dopen in de Jordaan (Qaser el Yahud), op de plek waar het volk van Israël het beloofde land binnenkwam recht tegenover Jericho. En niet te vergeten dobberen in de dode zee. 

Bezoek aan Wadi al Qelt waar Elia verbleef. Slapen in de Negev woestijn en rijden op kamelen.

Op weg naar Jeruzalem, de stad bewonderen vanaf de Olijfberg waar Jezus weende over Jeruzalem. Het bezoeken van de Hof van Gethsemane waar Jezus werd verraden en overgeleverd. Een bezoekje aan Lithostratos waar ze het dobbelspel speelden om Jezus, mantel. De graftuin bezoeken waar Jezus drie dagen was begraven... was want.............

Hij is opgestaan! 

Zou jij ook eens naar Israël willen gaan kijk dan hier voor meer informatie. 

Vier vrienden...

Op deze plek staan en preken in de synagoge van Kapernaüm waar Jezus heeft gepredikt en waar het verhaal van de vier vrienden die de verlamde man bij Jezus brachten, zich heeft afgespeeld. 

FOL

FEET OF LIGHT

is de overkoepelende naam voor de activiteiten die we willen ontwikkelen.
FOL is een apostolische profetische bediening. De fundamentele setting waarop we verder willen. Onder FOL gaan we o.a. zogenaamde Beams of Light oprichten. Een Beam of Light (BOL) is een plek waar we het hemelse licht laten schijnen. Dit is een groep van mensen  die samenkomen om hun passie voor Jezus te delen en volgelingen van Hem willen zijn en daarin willen groeien. Mensen die geloven in Jezus als de Zoon van God. Die samen ontdekken wie God is, wat hun geestelijke gaven en talenten zijn en daarmee anderen willen dienen. Die Gods woord geloven en krachtig  willen toepassen. Een BOL kan uitgroeien tot een plek waar we ook op zondag samenkomen. 

Kies

Voor het enige en echte leven

Feet of Light

Is gevestigd in Oost-Brabant. 
Vierlingsbeek 

Mail ons met een vraag, klik op het icoon