© Yourbrand

Delen

Kopie van Kopie van LinkedIn Templates EP (90)

Wil het ware evangelie opstaan in jou?

Er zijn wel degelijk andere vormen van het evangelie, er bestaan zelf iets van 40000 denominaties. Niemand zal het 100% recht hebben of foutloos. Echter het ware evangelie werd door Jezus gebracht, geopenbaard aan Paulus en aan de Joden en Heidenen verkondigd. De kern van dit evangelie is dat Jezus Christus de Zoon van God onze zonden heeft gedragen en heeft betaald met Zijn eigen leven. Na drie dagen is opgestaan uit de dood gezeten aan de rechterhand van God. Mag dit evangelie in jou gaan opstaan?

Spreker: karsten flierman

Verbrandt je toverboeken maar

Christus is in u, dit grote wonder hoe dit mogelijk kan zijn noemt Paulus een groot geheimenis. Een geheimenis dat eeuwenlang verborgen is gebleven maar aan heiligen uiteindelijk is geopenbaard. Het is een hoop die is weggelegd voor hen die geloven in de hemel. Niemand kan dat stukje erfenis weghalen of wegnemen, nee het ligt er veilig en beschermd door de kracht van God. Een hoop die een zekerheid is geworden. De blijdschap van het kennen van dit geheimenis maakte dat de mensen in Efeze al hun toverboeken gingen verbranden, zo onder de indruk waren ze van Godskracht en werk.

Spreker: Michel Blairon

De verlangens van je hart gaan zien

Ieder mens heeft wensen in zijn hart (kleine en grote) die er alleen op een goede manier uit kunnen komen. Er zijn namelijk ook slechte wensen (eigenlijk altijd egocentrische). De psalmmist schrijft dat het juist jezelf verlustigen in de Heer is als enige focus, Hem aanbidden, eren en zoeken. God vindt het zo mooi en geniet daarvan om jou je verlangens van je hart te geven als een gevolg, als een reactie als in vertrouwen op.

Spreker: Michel Blairon

Gods heerschappij in je huwelijk

Wat is de wil van God voor je huwelijk? Adam verloor de autoriteit aan de satan en Jezus Christus haalde deze autoriteit terug. Het huwelijk is een verbond tussen een man en een vrouw. De Bijbel spreekt over een huwelijk als tussen God en zijn gemeente, Zijn kinderen. Bij een verbond is er ook een offer nodig om dit te sluiten, er dient bloed te vloeien. Leer wat Efeziërs 5:22-33 hierover te zeggen heeft.  

Spreker: Sjoerd Visser

Willens en Wetens blijven zondigen

Wat nu als je, nadat je tot geloof bent gekomen... willens (je wilt het) en wetens (je bent er bewust van, je stemt ermee in) blijft zondigen? Bv Porno kijken, drinken, drugs, liegen, stelen, gokken, overspel plegen, aan het occulte vasthouden, toverij, geweld, schelden en vloeken (etc) Blijft er dan een verzengend vuur (Hell) voor je over, ipv de (hemel) Wat had ik dan eerst ontvangen van God? Download de .PTT

Spreker: MIchel Blairon

Stop het oordeel nog langer toe te laten in jezelf

Zodra je een gebod breekt komt er een oordeel naar je toe "dit is niet goed wat je hebt gedaan" jij verdient straf. De ergste veroordeling is de straf van de dood. Door de wet, 10 geboden te blijven verkondigen als de weg om gered te worden gebeurd er iets bijzonders.. het werkt als een sluier, sterker nog het werkt als een aanjager van de zonde. Alleen de bediening van de Geest, de bediening van verzoening maakt mogelijk dat we oordeel niet meer toelaten in ons leven. Jezus heeft een perfect werk afgeleverd om geen veroordeling meer te ervaren en te ontvangen.

Spreker: MIchel Blairon

5 Bewijzen dat Jezus daadwerkelijk is opgestaan uit de dood

De geseling van Jezus was wreed...maar niet ongebruikelijk in die tijd door de Romeinen... de kruisiging van Jezus was afschuwelijk maar gebeurde met veel meer mensen in die tijd. Begraven worden was ook niet uniek...dat gebeurde zo vaak. Opwekking uit de dood was ook al voor gekomen bij Lazarus nota bene door Jezus zelf. Wat maakt het nu zo uniek is dat Jezus door de kracht van God de Vader uit de dood is opgestaan als bewijs dat Hij de Zoon van God is en de zonden heeft weggenomen. Zoals zolang al was geprofeteerd dat zou gaan gebeuren. 5 bewijzen maken de opstanding van Jezus zo uniek, groots en bijzonder...wat het voor jou en mij vandaag betekent...

Spreker: Tom de Wal

Je bent uitgenodigd voor het feest van God, kom je ook?

Iedereen krijgt een uitnodiging van God om op zijn feest te komen. Jezus vertelde aan zijn discipelen waar het feest zou zijn en wat de weg erna toe was. In eerste instantie wisten ze niet waar en ook de weg wisten ze niet. Jezus zegt dan: Ik ben de weg de waarheid en het leven. Op het feest moet je wel feestkleding aandoen, je smerige kleed van zonde, schuld, schaamte en gebrek kan daar niet naar binnen. Er is maar 1 manier om naar binnen te stappen op dat feest...

Spreker: MIchel Blairon

Het geheim van geven

Geld is en blijft onder gelovigen een gevoelig topic. Geld zelf is niet neutraal, want het is of onder de hand van God of onder de hand van de duivel. Geld is geheiligd of juist vervuild. Geldzucht is waar veel mensen onder gebukt gaan, en is de bron van al het kwaad. Geld is een dienaar en in de juiste handen een krachtig middel tot goede werken. Geld is zelf het eerste leergebied bij God, waarom eigenlijk? Leer het principe van zaaien en oogsten. Deze preek alleen luisteren als je graag het geheim van geven wilt ontdekken. 

Spreker: Karsten flierman

Genade is liefde in actie

Genade is liefde in actie. Genade komt uitsluitend vanuit God naar een gevallen wereld, de verloren mens. Genade is geen doctrine maar God zelf die genade en waarheid kwam brengen. De rijkdom van Gods genade is overweldigend en niet te bevatten zo mooi. leven uit en door genade is een hele andere beleving die maar weinig lijken te snappen. Als ik zwak ben.. dan...... 

Spreker: Michel blairon

U dan Jezus, wat gaat u nu zeggen?

De wet is onbuigzaam, inflexibel, doet wat het moet doen.. Gij zult niet... Op een dag brachten de Farizeeërs een vrouw bij Jezus die op overspel wat betrapt. Ze wisten wat de wet zou doen... alleen niet precies wat de reactie zou zijn vanuit de Genadige. Niemand kent God, of heeft Hem ooit gezien, behalve de Zoon van God die helemaal 1 met Hem is. Niemand is instaat om de gehele wet te houden, je kan de hele Bijbel bestuderen maar God nog steeds niet kennen. De Farizeeërs luisterde aandachtig, in doodste stilte om wat de Jezus zou gaan zeggen... 

Spreker: Marcel gaasenbeek

Geloof spreekt zegen

Geloof is vertrouwen op wat God zegt, en wij met hem in dezelfde lijn kunnen spreken. Immers wij zijn naar het beeld van God gemaakt. God sprak het Rhema Woord. Dat Woord van God keert nooit ledig terug. Het werd op papier vastgelegd door openbaring van de Geest van God als het Logos Woord van God. Aan ons de schone taak om dat zelfde Woord weer Rhema te maken en het niet ledig te laten terugkeren.

Spreker: Karsten Flierman

Dienstbaarheid is een uiting van liefde

Jezus gaf eens deze uitleg over het liefhebben: ‘Heb de Here, uw God, lief met heel uw hart, met heel uw ziel, heel uw kracht en heel uw verstand. En heb uw naaste net zo lief als uzelf. Dat is voor ieder oprecht mens niet te doen als we eerlijk zijn. Jezus liet ons zien om in hem te verblijven en je eerst door God lief te laten hebben en ervaren hoeveel God jou vergeven heeft. Vanuit die liefde kun je anderen liefhebben en dat uit zich in dienstbaarheid. Kurt Devos vertelt zijn reis hierin en ook hoe dit voor hem veranderend is geweest.

Spreker: Kurt Devos

Gods stem verstaan

Zo veel mensen vragen zichzelf af hoe ze de stem van God kunnen verstaan. Estrella vertelt in heldere taal hoe dit precies werkt en welke stappen je mag zetten om zo steeds meer vertrouwen en verlangen naar de stem van God te krijgen. Praten is gebaseerd op een relatie, de vraag is: 'koester jij de relatie met God?'

Spreker: ESTRELLA Blairon

De emotionele vijand - SCHULD

Hoeveel mensen lopen niet met schuld op hun bewustzijn. Weten wat ze fout hebben gedaan aan anderen, zichzelf. Deze schuld is een last die verrekend moet worden. Hun hart veroordeeld hen omdat ze daar geheimen bewaren. Belijden is geen spelletje tussen jou en God, iets wat zich keer op keer herhaald. Het wordt tijd om de schuld te vereffenen met de persoon waar het om gaat. Belijden moet een krachtige doorwerking hebben dat je je hiervan afkeert. Breng de geheimen aan het licht en kom vrij van de emotionele vijand schuld

Spreker: Michel Blairon

De reis die we samen met God maakte

Alle belangrijke stapjes in het leven maak je alleen of met God samen. Deze stapjes zijn altijd een reis van je hart. Het legt namelijk zaken bloot, zoals angsten, frustraties, ongeloof. Luister naar de reis die ik en Estrella maakte om te komen op de plek van bestemming. Is God zo betrokken bij ieder detail van je leven?

Spreker: Michel Blairon

God regelt het super goed

Complete vergeving voor al je zonden (gewassen) (1-joh 1-7), psalm 51:9)  
Geest van God ontvangen (roept Abba Vader) (rom 8:15)
Nieuwe natuur (hemels DNA) / nieuwe schepping (2 Kor 5:17)
Kind van God, God is nu je Vader, Jezus je broer (Joh 20:17)
Je bent een heilige, nooit meer anders… (Heb 2:11)
Eeuwige leven (geen ziekte/dood meer) (1 joh 5:13)
Zegen (i.p.v. allerlei soorten vloek) (Galaten 3:13-14)

Spreker: Michel Blairon

Dopen met geestelijk hemels water

Geen enkel mens kan zichzelf t.o.v. God redden. De mens is door de zondeval kansloos om zichzelf opnieuw heilige ne rechtvaardig te maken. God alleen moest dit werk verrichtten, Hij alleen heeft ons gered! God Gaf ons Zijn eigen Goddelijke natuur door het geestelijke waterbad. Ik stierf als 'oude' mens en werd de nieuwe hemelse mens. En door de Geest van God is deze wassing ons deel geworden.

Spreker: Michel Blairon

Het is volbracht - perfect geregeld

Aan het kruis riep Jezus 'HET IS VOLBRACHT', Tetelestai wat het Hebreeuws is voor het is compleet. Op drie levels heeft Jezus het compleet afgerond: 1:zakelijk de schuld is betaald (de schuld aan de zonde is volledig betaald), er is zelf een overbetaling geweest, voor 2 en 3 luister de preek. God heeft het werk perfect gedaan, God heeft al het werk gedaan, Hij deelt zijn eer met niemand. Het was God die zich met de wereld verzoende. Wij smeken je laat je met God verzoenen.

Spreker: Michel Blairon

De kernboodschap van Pasen, sta op Mijn Zoon 

Wat is nu echt de kernboodschap van het paasfeest dat we vieren, weten we dit eigenlijk nog wel? En.. is het belangrijk om dit te weten? De grootste happening in de geschiedenis van de mensheid kan geruisloos aan je voorbij gaan. Wist je dat God ook een droom heeft en nog steeds die droom aan het verwezenlijken is, ook vandaag de dag? Dan is daar de derde dag, de opstanding uit de doden... een histories event, een fictie, een complot theorie of de waarheid.

Spreker: Michel Blairon

Wees niet bezorgd, met je hoofd in de hemel en je voeten op de aarde

Wees niet bezorgd, of maak je geen zorgen is iets wat vandaag heel veel mensen toch doen. Hoe komt dat eigenlijk dat wij zoveel zorgen maken? Mensen maken zich vooral druk om twee dingen: Gezondheid en financiën. De Bijbel noemt dit eten en drinken en kleding. Waarom maakte Jezus zich eigenlijk nooit zorgen terwijl Hij voor zorgelijke situaties stond. Leer hoe Jezus hiermee omging en zo ook jij dit kan doen.

Spreker: Michel Blairon

Feet of Light

Is gevestigd in Boxmeer (Land van Cuijk)

We komen elke zondag om 10.30 uur samen in de aula van de Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer. Check wel altijd even onze agenda.

  KVK-nummer: 86475347
RSIN: 863980466
IBAN NL23INGB 0398665338
   Stichting Feet of Light Ministries  

Stichting Feet of Light heeft een ANBI status 

Mail ons met een vraag, klik op het icoon