Home
Contact
Aanmelden

© Yourbrand

Delen

Als u met uw mond de Here Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u worden gered.
- Romeinen 10:10 -

Vlak voordat Jezus naar de Vader terugging zei Hij tegen zijn discipelen dat ze erop uit moesten gaan en aan iedereen het goede nieuws moesten verkondigen die het maar wilde horen. Het was een boodschap van de goedheid en genade van God voor de mensen. God heeft Jezus tot een rechter aangesteld over levenden en doden. 

En de oneindige kracht van Zijn boodschap was dat een ieder die in Jezus gelooft, vergeving van al zijn zonden ontvangen zou en zo zou worden gered.

De apostel Petrus ging op de dag van Pinksteren staan voor een grote menigte en sprak de boodschap van redding en genade uit. Hij vertelde wie Jezus was, namelijk de Zoon van God. En dat God de Vader Jezus na 3 dagen heeft doen laten opstaan uit de dood. Jezus nu zittende aan de rechterhand van God heeft de heilige Geest gestuurd om de belofte tot stand te brengen. 
 
Toen de Joden de boodschap van het evangelie hoorden werden zij diep in het hart geraakt (niet in hun denken) en zeiden tegen Petrus wat moeten we doen om Jezus te ontvangen en het geschenk van eeuwig leven?

Petrus zei:
'Bekeer u', belijd uw schuld en fouten aan God, erken dat u een zondaar bent en redding nodig hebt, belijd dat Jezus de Zoon van God is en dat Hij voor u de straf en het oordeel heeft gedragen, ja in uw plaats'.

'Laat je dopen', hiermee geef je aan in de geestelijke wereld dat je met Christus bent gestorven en met Hem bent opgestaan in een nieuw leven.' Het is het beeld waarmee je de vergeving van zonden diep beseft. Je oude zondige natuur, die natuur die alleen maar zelfgericht is en naar de aard van de duivel is (bedrieglijk, leugenachtig, angstig, haatdragend, egoïstisch) is van je weggenomen. Door de doop besef je dat je nu in Christus bent en Christus in jou is, de hoop op goddelijke glorie.

'Ontvang de gave van de Geest', deze nieuwe gave is de nieuwe natuur, de hemelse man (mens). Een natuur geworteld in liefde. We zijn opnieuw geboren en onze geest is levend gemaakt in en door het werk van Jezus Christus.


Vreugde vult je hart en tranen je ogen als je mag zien wie God is en hoe ongelooflijk goed hij is. 

 

GEBED 

Bid dit gebed van redding!

Hoe kan ik gered worden?

Wat moet ik dan precies doen?
Kniel voor God neer en spreek het gebed hardop uit, want geloof komt door het horen. Als het kan, zoek bv andere Christenen op die met je kunnen meebidden, maar er is geen enkele hindernis om alleen te bidden, want God hoort en verhoort een oprecht gebed.

Wat bedoel je met een oprecht gebed?
Het is zeker niet een moeten of een ritueel of wat je opdreunt vanuit je hoofd (kennis domein). Nee het is het gebed vanuit je hart, wie jij werkelijk bent. Er zijn mensen die dit met hun hoofd doen maar zij hebben nooit echt hun hart aan God gegeven. 

Wat is dan precies het verschil (hoofd of hart)?
Als je het met je hoofd doet kan het zijn dat je denkt, 'mooi, ik heb het nu ook gedaan,' 'zijn we nu klaar' etc en is  het niet een volle bekering en voelt meer als een 'moeten'.
Met je hart is een overgave aan God zelf, je buigt jezelf in verootmoediging voor een ontzagwekkende grote God en nodigt Hem in jouw hart uit geheel vrijwillig.   

Waarom vrijwillig?
Geloven in Jezus is namelijk geen moeten maar een vrije keuze. Deze keuze kan alleen jijzelf maken en niemand anders. Geloven is niet eerst een set regels volgen of de juiste scholen doorlopen of eerst wat voor God moeten doen. Lees maar eens Titus 3 van vers 4 tot 8. 

Wat gaat er dan precies met me gebeuren?
Soms ervaren mensen een diepe vrede, een enorme blijdschap, een aanwezigheid van God, soms valt er een last van hun schouders of hebben ze het gevoel thuis te komen, eindelijk bestemming te hebben gevonden. Na je bekering gaat de Geest van God je helpen om te groeien naar het beeld van Jezus.

Wat ontvang ik nadat ik mijn hart aan Jezus geef?
In de eerste plaats ontvang je de nieuwe natuur, je bent hiermee verzegeld (kan dus niet afgenomen worden), je krijgt een nieuwe levende geest en een nieuw hart van vlees in plaats van steen. Daarnaast word je een kind van God genoemd en ben je  ook nog eens Zijn erfgenaam. Gezegend met alle zegen van Abraham. Geloof me, dat mag je allemaal gaan ontdekken. De Bijbel zegt dat je de gerechtigheid van God ontvangen hebt door zijn genade. Je kan nu zelfs vrijelijk toegang hebben tot God de Vader. Eigenlijk is het een gouden deal!  Jij levert al je zonde en zooi in, je dode werken, je oude ik en je krijgt alles van God ervoor terug! Kortom eigenlijk teveel om hier op te noemen. Een prachtige ontdekkingsreis!

Waarom zou niet iedereen dit doen, nu direct?
Mensen weten dit niet of ze krijgen het niet te horen. Ze hebben gehoord over een God die heel oud is en op een troon zit met een lange witte baard, die oordeel uitspreekt over de zonden en fouten van mensen. Mensen weten maar al te goed dat ze fouten maken en zonden hebben en schreeuwen om hulp hoe hiervan af te komen. Alleen hebben is God vaak (ook door de kerk) verkeerd neergezet.... of zijn er enorme hindernissen gemaakt door systemen en tradities van mensen toe te passen.
In God gaan geloven is zo simpel en gemakkelijk! God heeft dit niet complex gemaakt of door een ingewikkeld stappenplan. God zaait het Woord in je hart en dat ontkiemt als je tot geloof komt. Maar er is ook een tegenstander de duivel, een gevallen engel die God haat en mensen haat. Hij wordt de vader van de leugen genoemd. Hij probeert mensen weg te houden bij de waarheid over wie God is en wie Jezus is en verspreidt leugens over God en over mensen. Geloof hem niet langer maar geloof God die Jezus voor jou heeft overgegeven zodat jij weer met Hem mag leven, eeuwig leven.

Yes! Ik heb mijn hart aan Jezus gegeven, wat nu? 
Laat het ons weten of aan de gemeente waar je komt of aan andere christenen die je kent of ga op zoek naar een goede gemeente. We willen je graag helpen te groeien in geloof en dat kan op vele manieren. Sluit je aan bij een groep christenen of kom naar meetings waar christenen zijn. Geloven doe je namelijk niet alleen. Lees je bijbel en bid iedere dag met God. Zijn Geest zal je helpen met dit alles want Hij is een Helper. Vervolgens laat je je dopen (water) en vervuld worden met de gave van het spreken in de Geest (vuur). Luister naar goed onderwijs, bv op Youtube staan preken van Tom de Wal van Frontrunners. Koop of krijg een Bijbel.. dat is namelijk onmisbaar voor iedere gelovige, jong of oud.   

Gebed voor redding

Om je te helpen te bidden

Een gebed van redding!

Speek hardop uit...

Lieve Vader God, ik belijd dat ik een zondaar ben en dat ik rechtmatig de doodstraf verdien voor al mijn fouten en schulden. Ik geloof in Jezus als mijn plaatsvervanger en offer voor al mijn fouten en zonden. Ik geloof dat ik nu een kind van U mag zijn en dat ik vanaf vandaag opnieuw geboren ben uit U. Ik mag mijzelf kind van God noemen en U, Vader. Dank u Vader voor het geschenk van uw Zoon en voor de Heilige Geest die mij gaat helpen om U te leren kennen. Nu ben ik niet langer meer een zondaar maar een heilige, erfgenaam van God. Ik ben schoongewassen van het oude en ben samen met Jezus een nieuwe schepping. Dank U vader, Dank U wel voor dit geweldige geschenk. Neem mijn leven Heer en maak het tot iets moois, maak het zoals U ooit bedacht heeft, zodat ik de echte persoon mag worden die U voor de grondlegging van de wereld al had bedacht. Ik houd van U Vader en zie uit naar onze wandeling.

Als je dit hebt gebeden met je hart: Van harte gefeliciteerd, wow!!! Wat een feest vandaag in de hemel

We zijn zo blij voor je omdat de hemel juicht over iedere zondaar die tot bekering komt. Gods verlangen is dat nog velen anderen Hem ook leren kennen en gered zullen worden van het komende oordeel en van een einde waar men zal verblijven zonder Hem (dat is de plek die hel wordt genoemd). Maar met Hem zullen leven, eeuwig leven, op een hemelse plek. God verlangt dat alle mensen tot inkeer komen, want de redding van God is vandaag ook mogelijk. Hier en nu. Liefde verlangt naar redding van ieder uniek mens, geschapen door God, gevallen door de duivel, door Jezus gered en nu gezeten en bekleed met Zijn glorie tot in alle eeuwigheid!

Jezus vertelde de mensen toen deze gelijkenis: ‘Als iemand van u honderd schapen heeft waarvan er één verloren is geraakt, laat hij dan niet de negenennegentig andere in de woestijn achter om naar het verdwaalde schaap op zoek te gaan tot hij het gevonden heeft? En als hij het gevonden heeft, legt hij het vol vreugde op zijn schouders en gaat hij naar huis. Daar roept hij zijn vrienden en buren bijeen en zegt tegen hen: “Deel in mijn vreugde, want ik heb het schaap gevonden dat verdwaald was.” Ik zeg u: zo zal er in de hemel meer vreugde zijn over één zondaar die tot inkeer komt dan over negenennegentig (zelf) rechtvaardigen die geen inkeer nodig hebben. Lucas 15:3-7. 

Bekering is zien dat je Jezus nodig hebt. Dat is de echte nederigheid en kwetsbaarheid.

Feet of Light

Is gevestigd in Boxmeer (Land van Cuijk)

We komen elke zondag om 10.30 uur samen in de aula van de Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer. Check wel altijd even onze agenda.

  KVK-nummer: 86475347
RSIN: 863980466
IBAN NL23INGB 0398665338
   Stichting Feet of Light Ministries  

Stichting Feet of Light heeft een ANBI status 

Mail ons met een vraag, klik op het icoon