© Yourbrand

Delen

Kopie van Kopie van LinkedIn Templates EP (88)

Ben jij een slaaf of een zoon - part 1

In deze studie ga je leren wat een slaven-mentaliteit is en wat een zoon schaps-mentaliteit is. Hiervoor gaan we kijken naar de gelijkenis van de verloren zoon in lucas 15. Twee zonen die beide de goede vader niet kennen, die beide een slaven mentaliteit hebben. Vandaag leven heel veel christenen nog steeds als slaaf terwijl ze een kind van God zijn. Leer de goede vader kennen en zie zijn ontferming voor jou.

Spreker: Michel Blairon

Een priem door je oor gestoken - part 2

De wetten voor een slaaf uit het eigen volk had hele specifieke regels door God gesteld. Je kon jezelf als het ware verhuren aan een volksgenoot om te werken voor schuld of geld. Je was dan een dienaar van een meester. Dit was 6 jaar het geval maar in het zevende jaar mocht de slaaf gaan. Paulus legt heel duidelijk uit dat je door de zondige natuur een slaaf bent van de zonde. Je moet wel gehoorzamen. Zie wat Jezus doet met oog op dienaarschap en ook hoe de kerk en gelovigen daarin mogen gaan staan en bewegen. Dienen is geen slaaf zijn maar heersen als een koning.

Spreker: Michel Blairon

NO - BE - OF - part 3

Niet langer een dienstknecht of slaaf van de zonde (zondige natuur) meer maar nu een slaaf van de gerechtigheid. Jezus geboren uit een vrouw, onder de wet om hen die onder de wet waren vrij te kopen. Dit kopen deed Jezus met zijn eigen bloed en leven. Nu zijn wij dus kinderen van God geworden door het werk van Jezus Christus. Dus nu bent u geen slaaf meer, maar een zoon en als zoon ook erfgenaam. De zonde mag niet langer meer over je heersen omdat je rechtens dood voor de zonde bent. De dood heerst niet meer over Jezus en zo ook niet over hen die hun geloof in Jezus Christus hebben gesteld. Belangrijk om te weten: Want de zonde zal over je heersen omdat je niet onder de wet maar onder de genade bent.

Spreker: Michel Blairon

Weg met dat oude juk het rooft mijn ware vrijheid - part 4 

De echte vrijheid die het evangelie van genade brengt is zo mooi en krachtig dat het maar al te snel wordt geprobeerd om er weer een slavenjuk op te leggen. Mensen die zelf gebonden zijn kunnen er niet tegen dat anderen wel vrij zijn. Ze brengen leerstellingen en mooie woorden om je in je ziel onrustig te maken, te laten wankelen zodat je toch weer een slavenjuk op je neemt. Hier ging het o.a. weer om de besnijdenis toe te passen. Blijf ver weg van elke vorm van slavenjuk en wandel in de ware vrijheid met Christus.

Spreker: Michel Blairon

Feet of Light

Is gevestigd in Boxmeer (Land van Cuijk)

We komen elke zondag om 10.30 uur samen in de aula van de Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer. Check wel altijd even onze agenda.

  KVK-nummer: 86475347
RSIN: 863980466
IBAN NL23INGB 0398665338
   Stichting Feet of Light Ministries  

Stichting Feet of Light heeft een ANBI status 

Mail ons met een vraag, klik op het icoon