© Yourbrand

Delen

Redding komt van God zelf 

Redding door God is het fundament voor ons geloof. We zijn niet zelf maar door God gered. Redding kan je niet verdienen wel ontvangen. Veel mensen geloven dat je je redding ook weer kunt verliezen. Hierdoor sluipt de onzekerheid in het leven van de gelovige weer binnen. Was het goed genoeg hoe ik heb geleefd, heb ik genoeg mijn best gedaan, bijbel gelezen, naar de kerk gegaan, ontvang ik straks na mijn dood eeuwig leven? Redding hoort een zekerheid te zijn!

Spreker: Michel Blairon

Hebreeën 6 Vers 4 Tm 8 - want het is onmogelijk dat...

Precies, het is onmogelijk nadat je eenmaal verlicht te zijn geweest (de waarheid hebt ontvangen over Christus) weer daaruit bent afgevallen dat je dan niet opnieuw tot bekering kan komen zodat je weer geloofd. Wat zegt Paulus hier en tegen wie zegt hij dit precies en in welke context. Je gaat verrast zijn.

Spreker: Michel Blairon

God zweert bij zichzelf.. dat zeg wel iets 

Vraag je zelf eens af: "waarom zou God überhaupt zweren bij iets?" Maar Hij deed dit bij zichzelf...dat de eed/belofte tot stand zal komen. Dus God is zelf garant gaan staan voor iets wat Hijzelf kwam doen. Laten we over 1 ding zeker zijn: "Een perfecte God kan niet falen, nooit niet...dus ook niet voor jou"  

Spreker: Michel Blairon

Nieuwe verbond is geen upgrade van het oude 

Het nieuwe verbond wat God zelf maakte is niet ietsjes beter dan het oude verbond met hier en daar wat aanpassingen. Het is geen upgrade maar een volmaakt nieuw eeuwig durend verbond, en overtreft het oude overvloedig aan alle kanten. En als God iets bedenkt dan kan dit alleen maar perfect zijn. Een nieuw verbond loste een onmogelijk probleem op, waar de mensheid niet aan kon ontsnappen!

Spreker: Michel Blairon

Een VIP-pas van goud om de hemel binnen te komen

Wat het oude systeem niet voor elkaar kon krijgen was het geweten (bewustzijn) tot volmaaktheid te brengen. In het oude systeem blijft een herinnering aan zonde bestaan op het bewustzijn en daarmee de schuld en angst voor straf. Het offer gebracht door God zelf was "the golden ticket" om ons geweten te reinigen van een zondebesef en van dode werken,  nu kunnen we God dienen.

Spreker: Michel Blairon

De Heilige Geest was getuige op de dag van Jezus zijn lijden en sterven

Het offer dat Jezus voor jou kwam brengen opdat jij door Zijn offer gered zou worden tot in alle eeuwigheid werd door de Heilige Geest aanschouwd. Hij was getuige van het offer dat Jezus bracht, Hij was er zelfs bij of het moment dat het gebeurde, bij het lijden en sterven van Jezus. Daar getuigt de Heilige Geest van, aan wie, aan allen die geloven.

Spreker: Michel Blairon

Wat nu als je willens en wetens blijft zondigen 

Als we dan toch blijven zondigen nadat we de kennis van de waarheid ontvangen hebben, er wacht ons dan een oordeel en verzengend vuur. Wat staat er nu precies in Hebreeën 10:26-27. Zondigen is in welke hoedanigheid nooit goed te noemen of prijzenswaardig. Zonde steelt van je. Maar wat zegt Paulus hier precies? 

Spreker: Michel Blairon

Geënt op de edele olijftak

Als het nu mogelijk is dat de oorspronkelijke takken afgerukt kunnen worden, en u, die een wilde olijftak bent ervoor in de plaats bent gekomen. Als God de natuurlijke takken niet gespaard heeft maar.... dan is het ook mogelijk dat Hij u niet spaart en zo je redding kunt verliezen. Nog op geboorterecht(Joodse volk), niet uit een voorkeur voor(lievelingetjes), maar slechte en slechts alleen door het geloof in Jezus.

Spreker: Michel Blairon

Ik ben bang dat ik heb gezondigd tegen de Heilige Geest

Heel veel christenen zijn bang dat ze de zonde tegen de Heilige Geest hebben begaan... en dat betekent dat die zonde door God nooit zal worden vergeven. Nu niet en nooit niet. Dat geeft opnieuw een angst en onzekerheid over je verkregen redding. Wat zegt de Bijbel hier nu precies over?

Spreker: Michel Blairon

Feet of Light

Is gevestigd in Boxmeer (Land van Cuijk)

We komen elke zondag om 10.30 uur samen in de aula van de Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer. Check wel altijd even onze agenda.

  KVK-nummer: 86475347
RSIN: 863980466
IBAN NL23INGB 0398665338
   Stichting Feet of Light Ministries  

Stichting Feet of Light heeft een ANBI status 

Mail ons met een vraag, klik op het icoon