© Yourbrand

Delen

Wat is gerechtigheid nu precies?

Veel gelovigen snappen niet wat het betekent dat ze gerechtvaardigd zijn en wat dit precies betekent en inhoud. Het is vaak een juridische term.. ik sta nu recht voor God, ben het oordeel en straf voorbij gegaan, er is vrijspraak, dat klopt zeker. Alleen Zijn gerechtigheid die we als een geschenk hebben ontvangen is zoiets mooi en krachtig dat de duivel bang is dat we dit gaan omarmen, en toepassen. Waar vaak zaken vaag zijn of onduidelijk lijken is omdat de vijand er zand over strooit en ons onkundig wil laten zijn over iets wat God geeft: de mantel van de Gerechtigheid (als geschenk uit zijn genade). Daarmee wordt je omkleed. Deze serie gaat je leren wat gerechtigheid is en wat het geschenk betekent dat je hebt ontvangen. Onwetendheid is een grote vijand. 

Spreker: Michel Blairon

De vreze des Heere

Wat God als eerste herstelde, toen we werden stilgezet, was de vreze des Heere. Iets wat ik niet of nauwelijks mee bezig was. Hoe wij tot dan toe waren gevormd was er eigenlijk weinig besef van de vreze des Heren. Alles was daardoor eigenlijk een soort platte pannenkoek geworden. Het werkt dan door in alle facetten van je leven. 1 van de element van de gerechtigheid is juist de vreze des Heren. En dan natuurlijk heb ik het niet over angstig zijn voor God, nee natuurlijk niet.. ik heb het over iets heel anders.

Spreker: Michel Blairon

Hoe zit het met Noach en Abraham en de gerechtigheid 

Het woordje rechtvaardig kom je als eerste tegen in gen 6:9 een rechtvaardig man. Hier is niet een zelfstandig naamwoord maar een bijvoeglijk naamwoord. Noach was niet zoals vele denken perfect en zonder zonde, of zelfs dat hij schoon DNA had. Noach verdiende net als de rest van zijn generatie het oordeel van God alleen met dat verschil...dat Noach vond in de ogen genade.. in heb 11:7 zie je waarom.. Noach was bewust dat God veel groter was dan welke god dan ook en Noah geloofde God doordat hij de ark ging bouwen (in geloof). En dat werd Noach een daad van gerechtigheid toegerekend

Spreker: Michel Blairon

Wat God vraagt zullen wij doen..doen..doen 

Het volk van Israël zei: 'Alles wat God van ons vraagt zullen wij doen' Het diepe verlangen om God te willen dienen en gehoorzamen vanuit eigen kracht. Echter is onze kracht beperkt en faalt het keer op keer in onze zoektocht naar gerechtigheid en het ultieme gevoel van recht te staan voor God, zonder zonde en schuld. Eigen gerechtigheid proberen te realiseren door het houden van de wet en geboden is een drijfveer voor hele generaties geworden. Is de wet dan fout? of is de wet imperfect... faalt zij dan juist bij gebroken mensen...?

Spreker: Michel Blairon

Rechtvaardig worden door je goede gedrag

De vraag en of opmerkingen die mensen maken.. 'ik doe toch geen erge of slechte dingen.. ik lieg (bijna) nooit, ik steel niet, ik spreek (bijna) geen kwaad (roddel) over anderen... bega geen erge zonden zoals doodslag, overspel oid? Zo slecht ben ik eigenlijk helemaal niet' Mijn afkomst is ook goed, we zijn voorzien en mijn ouders zijn nog bij elkaar... ging altijd trouw naar de kerk en waar mogelijk hielp ik ook. Heb me altijd wel ingezet voor het helpen van anderen... "Ik ben ergens best wel ok" … Voor een perfecte God met een perfecte standaard om een relatie mee te hebben voldoen wij niet als we blijven komen vanuit onze eigen gerechtigheid en proberen het "goed te doen" Er is geen mens goed zegt de Bijbel niet 1.

Spreker: Michel Blairon

Alleen God is goed, niemand anders is goed

Er kwam een man bij Jezus die vroeg wat hij nog moest doen om het eeuwige leven te krijgen. Deze jongeman van goede afkomst was rijk en deed zijn best om de wet van God te houden. Echter Jezus zei: 1 ding ontbreekt u... en dat ene was precies wat hij niet kon doen. Bedroefd ging hij weg. Niemand kan in de spiegel van de wet kijken op eigen kracht er klinkt dan altijd 1 ding ontbreekt u... Alleen Jezus kan in de spiegel van de wet kijken en dan klinkt er: perfect volmaakt, geschikt, waardig, heilig, zonder fouten en zonder zonde.... dus rechtvaardig verklaard.

Spreker: Michel Blairon

De opstanding van Jezus uit de dood is mijn bewijs van gerechtigheid

Het hart van God voor de mensen kan je lezen in Jeremia 23. God wil goede herders stellen over de schapen. Waarbij de schapen gevoed, geweid, en niet meer gemist zullen worden en geen angst zullen hebben. Angst zit gekoppeld aan straf. de straf die hoort bij iedereen die heeft gezondigd, namelijk de doodstraf. Deze goede herder gaf zijn leven voor de schapen door te sterven aan een kruis. De schuld was nu betaald, Hij droeg mijn zonden ik zijn Gerechtigheid. En als bewijs dat ik mijzelf nu blijvend rechtvaardig mag zien en noemen was doordat God Jezus als bewijs uit de dood liet opstaan: de schuld is betaald.

Spreker: Michel Blairon

De mantel van de gerechtigheid

Kleding maken de man... de eerste mensen waren bekleed met de glorie van God. Daarna werden ze bekleed met vellen van dieren. Jozef kreeg van zijn vader een schitterend mooi kleed.. dit zegt namelijk iets belangrijks. Zelfs de priesters kregen geheiligde kleding, ja precies kleding die was geheiligd. We zien ook de kleding die de gevallen mensen aan hebben... vies, bevlekt en vervallen. God heeft door Jezus ons opnieuw bekleed... vraagje: hoe mooi zou dat kleed dan niet zijn?

Spreker: Michel Blairon

Alle zegeningen die de rechtvaardigen ten deel vallen

In Deuteronomium 28 gaat het hoofdstuk over zegen en vloek, door nauwgezet te gehoorzamen aan de stem van God door al zijn geboden nauwlettend in acht te nemen dan zullen de volgende zegeningen over u komen.... daarentegen als je niet gehoorzaam bent aan de stem van Heere en Zijn geboden en zijn verordeningen niet nauwlettend in acht neemt zullen de volgende vervloekingen over u komen.. Er is maar 1 mens geweest die perfect de stem en zijn geboden volmaakt hield. Deze mens was de Zoon van God en was rechtvaardig. Jezus had alle recht op alles zegeningen. Nu zijn wij bekleed met zijn gerechtigheid dus ontdek de zegeningen die de rechtvaardige toebedeeld zijn.

Spreker: Michel Blairon

Bekleed met het borstharnas van de gerechtigheid

In de kleding van de wapenuitrusting is een deel dat bescherming biedt aan de kwetsbare delen zoals, de milt, longen, en het hart. De Bijbel zegt in spreuken 4 dat van alles wat je kunt bewaken bewaak je hart. Van God hebben we een nieuw hart van vlees gekregen..dat lijkt kwetsbaar echter de kracht van God als borstharnas beschermd ons tegen de leugens en listen van de vijand. 

Spreker: Michel Blairon

Feet of Light

Is gevestigd in Boxmeer (Land van Cuijk)

We komen elke zondag om 10.30 uur samen in de aula van de Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer. Check wel altijd even onze agenda.

  KVK-nummer: 86475347
RSIN: 863980466
IBAN NL23INGB 0398665338
   Stichting Feet of Light Ministries  

Stichting Feet of Light heeft een ANBI status 

Mail ons met een vraag, klik op het icoon