© Yourbrand

Delen

“Want zij hebben het land niet door hun zwaard in bezit genomen en hún arm heeft hun geen verlossing gegeven, maar Uw rechterhand, Uw arm en het licht van Uw aangezicht, omdat U hun goedgezind was."
- Psalm 44:4 -

Niets is zo belangrijk om een goed fundament te bezitten. Je wilt graag bouwen op een fundament wat sterk, krachtig en als het stormt overeind blijft. 
 

Fundamenten training

Zorg dat je staat op de Rots als het stormt

God is extreem goed  

LES 1 

Door de hele geschiedenis van de mens heen staat steeds de goedheid van God ter discussie. Deze aanklacht komt voort uit uitingen van mensen die een verwrongen en of verkeerd Godsbeeld hebben opgelopen of meegekregen. Dit baseren ze op de omstandigheden van het leven, de ervaringen die ze meemaken. God is zo ontzettend goed en mooi dat Hij bereid was zijn enige geboren Zoon Jezus te geven voor de zondige mensheid, voor jou en voor mij.   

Gerechtigheid als je fundament

LES 2 

Op een goed en stevig fundament kan je makkelijk en hoog bouwen. Veel gelovigen weten niet dat ze de gerechtigheid van God zelf hebben ontvangen. Als het gaat stormen want dat gaat het namelijk in ieders leven.. dan zal dat wat je zegt, en gelooft, de storm doorstaan. Al het andere zal worden weggespoeld er blijft niets over.   

Jezus de hoeksteen van je fundament  

LES 3 

Het fundament wordt stevig aan alle kanten door de hoeksteen, beeld van Jezus. Het gebouw wat er op komt te staan kan alleen maar stevig worden door te verbonden te zijn met elkaar, 
via Jezus (hoeksteen). Op dat fundament kan er gebouwd worden met levende stenen (jij en ik). Stenen die zo samen (eenheid) een tempel vormen waarin we God aanbidden.
   

Een levende steen zijn 

LES 4 

Door de hele geschiedenis van de mens heen staat steeds de goedheid van God ter discussie. Deze aanklacht komt voort uit uitingen van mensen die een verwrongen en of verkeerd Godsbeeld hebben opgelopen of meegekregen. Dit baseren ze op de omstandigheden van het leven, de ervaringen die ze meemaken. God is zo ontzettend goed en mooi dat Hij bereid was zijn enige geboren Zoon Jezus te geven voor de zondige mensheid, voor jou en voor mij.    

Feet of Light

Is gevestigd in Boxmeer (Land van Cuijk)

We komen elke zondag om 10.30 uur samen in de aula van de Weijer, de Raetsingel 1 in Boxmeer. Check wel altijd even onze agenda.

  KVK-nummer: 86475347
RSIN: 863980466
IBAN NL23INGB 0398665338
   Stichting Feet of Light Ministries  

Stichting Feet of Light heeft een ANBI status 

Mail ons met een vraag, klik op het icoon